Örömhírünk van!

Célunk olyan evangelizációs módszerek továbbadása, melynek segítségével, a mai kornak megfelelő gyakorlatokkal történik az örömhír átadása.

Mindezt nem csak szervezett programok által, hanem a hétköznapokban alkalmazható módszerek segítségével, a közvetlen környezetünkben élők bevonásával segítenénk.

Tudatos vezetőket, és elkötelezett evangelizátorokat is képzünk, akik értenek a közösség és a szervezetfejlesztéshez is.

Mindezzel segítségére lehetnek a településeknek, és az Egyháznak is.


Elérhetőség

Evangelizációs munkatárs

Udvardy Márton
állandó diakónus

Cím

7400 Kaposvár
Zárda u. 4.

Telefon

T: 82/511-718/33
M: +36 30 334-4667

Oikos kurzus

Küldetésünk az evangelizáció, melyet már keresztelésünk pillanatában megkaptunk.

A keresztség erejében Isten népének minden tagja misszionárius tanítvány lett. Minden megkeresztelt ember, akármilyen egyházi funkciója, vagy hitismeretekben való jártassága legyen is, az evangelizáció aktív alanya. Helytelen volna egy olyan elképzelésre gondolnunk, miszerint szakképzett munkások viszik előre az evangelizációt, miközben a nép többi tagja egyszerűen csak befogadja cselekedeteiket. Az új evangelizációnak magában kell hordoznia minden egyes megkeresztelt újfajta aktív szereplővé válását. … Mi mire várunk? (Evangelii Gaudium 120)

Idegen és ijesztő a szó, hogy evangelizáció?

Nem tudod hogy indulj? Kit, hogyan és miért evangelizálj?

Milyen eszközök vannak a kezedben, melyekről nem is tudsz?

Hétköznapi evangelizátorok képzése – hogy ne legyen kifogás az idő és a hely.

Plébániai Evangelizáló Sejtek Rendszere

Rendszer:
Ez a rendszer szerves egységet alkot. Minden sejt állandó kapcsolatban van a plébánossal, aki a rendszer pásztora, lelki vezetője. A sejt rendszer dinamikusan fejlődő tagja a Katolikus Egyház élő testének.

Sejt:
Mintája a biológiai sejt, amely önálló életre képes és a sokszorozódás által új életet ad. Az evangelizáció sejtje egy kis csoport, amely az “oikos” kapcsolatokon keresztül növekszik. Ha elér egy bizonyos létszámot, akkor kettéosztódik.

Evangelizáció:
Az Egyház az evangelizációért létezik (VI. Pál pápa Evangelii Nuntiandi 14.). A sejt a család és a plébánia közti közvetítő közösség, célja az evangelizáció, tehát alapvető hivatása: megosztani Jézust másokkal.

Plébániai:
Az a szövet, melybe a sejtek rendszere különleges módon beágyazódik a plébánia, melyet Szent II. János Pál pápa így határoz meg: “A hit közössége és szerves közösség…”

Az Alpha kurzus

Hisszük, hogy mindenkinek lehetőséget kell kapnia arra, hogy felfedezhesse a keresztény hitet, kérdéseket tehessen fel, és megoszthassa a véleményét; bárhol is legyen a világon.

Mi az Alpha?

Az Alpha egy programsorozat, amely a kereszténység alapjainak felfedezésében segíti a résztvevőket. Mindegyik előadás más kérdést jár körbe a hitről, és beszélgetésre hívja a hallgatókat. Az Alpha mindenkinek szól. A világ minden táján tartanak csoportokat kávézókban, templomokban, egyemeken, otthonokban vagy máshol. Nincs két egyforma Alpha, de általában három dologban mindegyik megegyezik: étkezés, előadás és egy jó beszélgetés.

Étkezés

Akár egy konyhaasztalt körbeülő baráti társaságra, akár egy gyors kávézásra és sütizésre gondolunk, az étel mindig összehozza az embereket. Így van ez az Alphán is. A legtöbb alkalom étkezéssel kezdődik, mert ez egy nagyszerű módja a közösségépítésnek és egymás megismerésének.

Előadás

Az előadások úgy lettek kialakítva, hogy ösztönözzék a beszélgetést. Egy előadás kb. 30 perc hosszú, és élőben vagy videóról is elhangozhat. A hit nagy kérdéseit és a kereszténység alapjait járják körbe olyan kérdések mentén, mint Kicsoda Jézus?; Hogyan lehet hitem?; Miért és hogyan imádkozzam?; vagy Hogyan vezet minket Isten?

Beszélgetés

Ez minden bizonnyal a legfontosabb része az Alphának: itt lehetőség nyílik témákról való eszmecserére és a kiscsoportban való beszélgetésre. Bármit lehet mondani vagy kérdezni (komolyan). Ez egy lehetőség, hogy meghallgass másokat, és hozzátedd a saját nézőpontodat egy őszinte, barátságos és nyitott környezetben.

Szent András Evangelizációs Iskola

Mi a Szent András? Három szintű képzés:

I. Hogy a megkeresztelt tanú és tanítvány legyen.

Új élet Krisztusban kurzus – tanúvá válni

Az első igehirdetés (kérügma) egy új módon előadva.
Isten megmentését megtapasztalni a meghalt és feltámadt Jézussal való személyes találkozásban.

János kurzus – tanítvánnyá válni

A tanítványság, a meghívás, és a Jézushoz hasonlóvá válás útja.
Jézus tanítványává válni. Egyetlen és kizárólagos Mesterként követni. Vele élni és élni tanulni tőle.

Emmausz kurzus – lángolni az Ige hallgatásától

Isten Igéje bemutatkozik a számunkra a maga egyszerűségében és erejében, és hatással lesz ránk. Hallgatva az Igét lángra lobban a szívünk.

Jézus kurzus – Jézust megismerni

Jézust, a Mestert szeretni, követni akkor lehet, ha megismerjük Őt. Négy jó barátunk visz hozzá el: négy különböző személy, a négy evangélista.

Üdvtörténet kurzus – Isten üdvtervében járni

Istennek van terve a világról, ahogy a mi egyéni életünkről is. Az Igéből föltárul mindez: nem csak élettörténetünk van, hanem üdvtörténetünk is.

Isten Országa kurzus – közösségben élni

Isten Országa – vagyis a kisközösségeink – a hegyre épült város, amely olyan vonzó, hogy mások is csatlakozni akarnak hozzá.
Ez nem utópia. Jézus ezért jött, és ezt hagyta ránk: a körülötte kialakult közösséget.

II. Hogy a tanítvány evangelizátor legyen.

• Pál kurzus – evangelizátorrá válni

A kérügma – vagyis az üdvösséghozó jó hír – hirdetése ismerőseinknek és idegeneknek, vallásosoknak és nem vallásosoknak, spontán és szervezett szituációkban. Elmélet és gyakorlat.
Az örömhír a maga egyszerűségében képes átalakítani az életeket: Jézus Krisztus meghalt értem, de harmadnapra feltámadt és él, megnyitva az utat Istenhez! Megtanuljuk magát a kérügmát, majd annak kreatív és hatékony hirdetését a mai világban.

• (Dániel kurzus) – evangelizátorként imádkozni

Az evangelizátor úgy indul misszióba, hogy már győzött.

Timóteus kurzus – sajáttá tenni az Igét

Az evangelizátor a Bibliáját praktikusan felkészíti a misszióra.

Pünkösd kurzus – hatalommal evangelizálni

A Szentlélek az evangelizáció főhőse, ő térít meg. Csak Vele párban, az Ő nagy erejével érdemes evangelizálni.

Lukács kurzus – megszilárdítani a hitet

A katolikus hitünkről válaszokat kell adnunk az evangelizáció során a hamis tanításokkal szemben.

Bevezetés a Bibliába kurzus – átlátni a Bibliát

Ismerni a Biblia világát.

Mózes kurzus – keresztény vezetővé válni

Egy vezető útja a szabadság felé, aki egyben egy „népet” is vezet. Egy igaz ember, Isten barátjának élete

Mária kurzus – az evangelizátor mintaképe

A bibliai evangelizátor mintája.

III. Hogy az evangelizátor apostol legyen.

Pál titka kurzus – apostollá válni

Pál apostoli pályafutása, annak indulásával, stratégiájával, céljával és titkával. Az evangelizációs iskola egy megragadó kurzusba sűrítve. Az apostol az, aki nagyobb dolgokat tesz, mint Jézus (Jn 14,12), hiszen elterjeszti Jézus megváltását térben és időben. Gondoskodik arról, hogy az evangélium terjedjen, hogy ehhez minden előfeltétel és munkatárs adott legyen. Sőt, maga is apostolokat nevel.

Biblikus teológia kurzus – átfogni az Ige témáit

Az Ó- és Újszövetség hét legfontosabb témája.

Apolló kurzus – tanítóvá, prédikátorrá válni

Prédikátor iskola, hogy megtanuljon az apostol igazán jól tanítani: felfedezni a témát, felkészülni és előadni.

Péter kurzus – egyházhűen evangelizálni

Helyes és őszinte egyházképpel lehetséges csak evangelizálni.

Maranatha kurzus – a remény tanújának lenni

A Jelenések könyve az üdvterv céljára irányítja az apostolt.

(Jetró kurzus) – ökumenikus látásmódot kapni

Ma evangelizálni csak ökumenikus szemlélettel érdemes.

(Melkizedek kurzus) – evangelizáció és liturgia

Az üdvösségünk ünneplése.

(Nehemiás kurzus) – szociális evangelizáció

Az Egyház szociális tanítása.

Kurzusok, amelyek nem a tartoznak az evangelizátor képzéshez:
• Az evangélium 7 fiatalja – tizenévesen már Jézust választani
• Ászáf – dicsőítővé válni
• Jézus Uralma (tized) – helyesen kezelni Isten javait

Zárt jellegű laborok az új iskolák létrejöttéért és felneveléséért:
1. Iskolabemutató
2. András – módszertan
3. Teamképzés – bevezetés a szolgálatokba
4. Szolgálati képzések (igazgató, koordinátor, tanító…)
5. József Barnabás – az iskola pedagógiája

Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés