Könyvek

Kiválasztottság és küldetés

„…A pesti Szent István könyvesboltban gyakran meg-fordulok, és egy alkalommal Sándor Gyuri (több mint humoralista) barátommal együtt csócsáltuk az újabb könyveket. Ő hívta fel a figyelmem Laci atya könyvei-re. Ledöbbentem. Nem is gondoltam, hogy könyveket is ír. Soha nem említette, és nem is kérdezte, hogy olvastam-e azokat. Rögtön vettem jó néhány példányt, és gőzerővel, nagy örömmel olvastam a sorait. Rögtön fel is hívtam, szeretettel gratuláltam neki: REMEKEK!…”

Eperjes Károly színművész

Szemlélődés „A lélek józan mámora”

Varga László azontúl, hogy lelki író, közösségteremtő ember is. Határozottság jellem-zi, barátságos-örömteli tekintet, és folytonos benne az érdeklődő nyitottság. A világ valamennyi részletére rácsodálkozó pap, lelki vezető, barát. A nagy célokat – Istenhez tartozni – sohase téveszti össze a nagy szavakkal. Tudja, hogy minden, ami Istenről, a Vele való kapcsolatról szól, csak töredékes. Isten túl van a szavakon és fogalmakon. Legújabb kötete is abba a feszültségbe von be bennünket, amely az Istenben meglévő személyes és végtelen között áll fenn.

Tolnai Mária

Minden kegyelem

„Jézus szavaival élve, nem azért gyújtanak lámpást, hogy elrejtsék, hanem hogy a lámpatartóra tegyék (Mk 4,21). Igazi lámpás ez a könyv! Útmutató egy útját-vesztett, úttalan utakon bolyongó, szeretet-éhes, igazságra szomjas, lelki sebektől vérző világnak. Lámpás e kötet, melynek minden egyes lapján egy-egy régről ismert, örök érvényű igazság megdöbbentően egyszerű megfogalmazásban, és – talán ezért – az olvasóra katartikus erővel hatóan új köntösben fénylik fel. Lámpás e kötet, mely az igazi fényt, a Világ Világosságát árasztja, mely életet ad, utat mutat, balzsamoz, lelki sebeket bekötöz, felemel, vigasztal, bátorít, kegyelmet hoz.”

Dr. Rumszauer Miklós plébános

Testünk, a szeretet tanúja

Nem könnyű olvasmányt tartunk a kezünkben. Mégis nagy lelkesedéssel és örömmel ajánlom mindenkinek, mert meg vagyok győződve róla, hogy lelki és testi életünket frissítő és emberi kapcsolatainkat gyógyító tanítás van benne. Óvatosan, felkészülten vegyétek kezetekbe. Tegyétek félre előítéleteiteket, egyéni véleményeiteket, ilyen-olyan tapasztalataitokat!

Ebben a könyvben belső életetek rejtett kérdéseivel szembesülhettek. Az őszinte elmélyülés, alázatos figyelem segítségével szívetekben elgondolkodva, lelki életetek megújulása várható. … Mert a mindennapi élet sok bonyodalmat hozhat – de lelki fejlődéseteket mégiscsak az isteni szeretet igazsága és szépsége vezetheti az üdvösség felé. II. János Pál pápa felszólítása: “találjátok meg önmagatokat Krisztus tervében!” Ehhez még azt kívánom a pápa óhajával: “A Szépszeretet Anyja tanítson meg minket szeretni”

Dr. Hörcsik Edit pszichiáter

Testünk, a szeretet tanúja 2.

Elsősorban nekik, fiatal keresőknek szól ez a könyv. Jegyességre , házasságra való előkészítésre hív. Jó kis kézikönyvre találnak a papok, lelkipásztorok is Laci atya jelen írásában. (…)
Ajánlom azoknak is, akik valódi családi értékek mentén felnőve kissé eltávolodtak hitüktől, a keresztény értékektől, szemlélettől, vagy elhagyták őket, és szemük sarkából már csak a praktikus, gyorsan visszatérülő megoldásokat keresik, nincs már türelmük a várakozásokra, erejük az önmegtartóztató, örömkésleltető megoldásokra, és elfelejtették a szentségek gyógyító erejét.
Legeslegjobban a “szépcsaládoknak” ajánlom, akik saját bevallásuk szerint már mindent elolvastak, tudnak és gyakorolnak a keresztény házasság problematikájáról, egyházjogilag is felvilágosultak és vitaképesek, vasárnaponként ott ülnek a templomban, szépen énekelnek és imádkoznak, fejből idézik az Efezusi levelet, sőt házasságukat már többször is megújították valamiféle mozgalom vagy lelki olvasmány segítségével. Igen, ők, az ínyencek is finom újdonságokra lelhetnek e könyvben.
De nem ajánlom e könyvet azoknak, akik nem szeretik a lelki változásokat, jól berendezkedtek a fogyasztói életre, vagy akik a II. Vatikáni Zsinat üzeneteire azt válaszolják: “Hát az már régen volt, most más időket élünk!” Akiknek a Humanae vitac VI.Pál, II. János Pál és XVI. Benedek a Lélekre és egymásra figyelő megnyilatkozásai a család szentségről már csak poros elavult papirusztekercsek. Ők meg keresgéljenek a fénymásolt könyvek polcain.

Dr. Magyar Balázs

Félelem nélkül

Vegyük észre a fényt! Erre szólít Varga László atya könyve. A fény, amely elűzi a sötétséget, és félelem nélküli hitünkre világít. Non abbiate paura! Harminckét esztendeje ezek voltak II. János Pál pápa legelső szavai: Ne féljetek! 1978.október 16-án, megválasztásának napján hangzottak el a Szentírás igéi. Mégis, miért félünk? Hogyan győzhetjük le önmagunk félelmeit? Ezekre a nem is egyszerű kérdésekre válaszolnak az itt következő oldalak, amelyek segítségül hívják a Szentírás és Faustina nővér Naplóinak vigasztaló gondolatait is.

Rozsos Gábor tanár

A szentgyónásról I. rész

Ezek a könyvek a szentgyónásról szólnak. „A papok megtanulhatják belőle, hogy a gyóntatás az egyik legfontosabb és egyik legszentebb papi kötelesség, amelyet mindig örömmel kell végezni. A hívek pedig megtanulhatják, hogy éppen a szentgyónásban találkozhatnak a mennyei Atya irgalmas szeretetével. Erre az irgalomra mindnyájan rászorulunk, hiszen emberek vagyunk, akik egy életen át küzdünk a bűn ellen. Nagyon hasznos a második kötet, amely bemutatja a szentgyónás módját, és több remek lelkiismeret-vizsgálatot közöl, amelyek segítségével mindenki jól felkészülhet a gyónásra.”

Dr. Péteri Pál pápai prelátus, plébános

A szentgyónásról II. rész

Ezek a könyvek a szentgyónásról szólnak. „A papok megtanulhatják belőle, hogy a gyóntatás az egyik legfontosabb és egyik legszentebb papi kötelesség, amelyet mindig örömmel kell végezni. A hívek pedig megtanulhatják, hogy éppen a szentgyónásban találkozhatnak a mennyei Atya irgalmas szeretetével. Erre az irgalomra mindnyájan rászorulunk, hiszen emberek vagyunk, akik egy életen át küzdünk a bűn ellen. Nagyon hasznos a második kötet, amely bemutatja a szentgyónás módját, és több remek lelkiismeret-vizsgálatot közöl, amelyek segítségével mindenki jól felkészülhet a gyónásra.”

Dr. Péteri Pál pápai prelátus, plébános

Embernek lenni: szeretni és szeretve lenni! 1.rész

Mire tanít ez a könyv? Élni tanít: az Istennel, önmagunkkal és embertársainkkal. Hogy az ember merje és akarja rábízni magát Istenre, önként vállalja és fogadja el az Istentől való függést. Mert az ember biztonsága egyedül Istenben van; csak benne lesz független és szabad. Ez a gondolat általában idegen a ma emberétől, aki önmagát, Istentől független önállóságát igyekszik megvalósítani. Szeretettel ajánlom ezt a könyvet minden embertestvéremnek, s kívánom segítse az Istennel, önmagával és embertársaival való boldog kapcsolathoz.

Janig Péter kórházlelkész

Embernek lenni: szeretni és szeretve lenni! 2.rész

Mire tanít ez a könyv? Élni tanít: az Istennel, önmagunkkal és embertársainkkal. Hogy az ember merje és akarja rábízni magát Istenre, önként vállalja és fogadja el az Istentől való függést. Mert az ember biztonsága egyedül Istenben van; csak benne lesz független és szabad. Ez a gondolat általában idegen a ma emberétől, aki önmagát, Istentől független önállóságát igyekszik megvalósítani. Szeretettel ajánlom ezt a könyvet minden embertestvéremnek, s kívánom segítse az Istennel, önmagával és embertársaival való boldog kapcsolathoz.

Janig Péter kórházlelkész

Apokalipszis

A köztudatban a Jelenések könyvében szereplő apokalipszis a mai emberre oly jellemző felületes olvasás következményeként egy fenyegető, rettegést keltő vízió, főszereplője a nagy hatalommal rendelkező gonosz. Ez a megközelítés azonban hamis. ( … ) Az apokalipszisről írni és azt újszerűen értelmezni csak a szív bátorságával lehetett. Ahhoz azonban, hogy hittel valljuk és már itt a Földön vállaljuk a szeretetkapcsolatot Jézussal, a szív tisztasága kell. ( … ) A szeretetkapcsolatba Jézus Krisztussal tudva és akarva belépni és törekedni arra, hogy benne meg is maradjunk, átfogó keresztény életprogram. Ehhez kaptunk bátorságot, lendületet a végső dolgok, az apokalipszis új, örömhírként való értelmezése által.

Kőrösiné Merkl Hilda

Istengyermekek

„Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette az embert. ” ( Ter 1,26 ) Bizonyára azt akarja- és nekünk is így jó-, ha valóban minél inkább hasonlóvá leszünk hozzá. Nem istenek, hanem isteni teremtmények, vagyis “gyermekei”… Mi lehet ennél fontosabb? Ez a boldogságunk, az istengyermekség. Szent Ágoston azért tanít így: “nyugtalan a mi szívünk, amíg benned meg nem nyugszik” – mert csak az istengyermekségben gyógyul meg lelkünk minden aggodalomtól, félelemtől. Ez a könyv lelkigyakorlatban el- hangzott és sokakkal átbeszélt tanítása.

Futó Károly

IMrE az ember

Varga László, a kaposvári Szent Imre templom plébánosa országszerte ismert lelkigyakorlatairól. Imre az ember című legújabb kötetében egy 2005-ben elhangzott, Szent Imréről szóló tanítás olvasható. S hogy miért választotta a szerző lelki- gyakorlata témájául a liliomos szentet, akinek élete csendben és a háttérben zajlik? Azért, mert ma is hat. Ez a lelkigyakorlatos füzet szeretné feléleszteni a reményt, szeretné kinyitni a szemünket egy olyan egységre, ami Szent Imrében öltött testet: egység a közéleti szereplés és a kereszténység között, a hit és a tettek, a házasság és a szüzesség, a lágy és a kemény, férfias erények között. Ezek egységére ma az újra egységesülő Európának és a magyar kereszténységnek is óriási szüksége van.

Életünk szentmiséje

Mit várunk egy-egy szentmisétől? Mire hív minket Isten a szentmisében, mit akar Ő adni nekünk? Miként lehet az életünket, hétköznapjainkat összekapcsolni a legszentebb áldozattal? Hogyan válhat életté két szentmise között mindaz, amit a szentmisében megünneplünk?- Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre válaszol Varga László, a kaposvári Szent Imre templom plébánosa Életünk szentmiséje című kötetében.

A hit titkáról, a benne rejlő ajándékról, gyógyulásról is olvashatunk a plébános legújabb könyvében- amely a 2005. szeptember 17-én a budapesti Szent István Bazilikában rendezett Nemzeti Eucharisztikus Kongresszus nyitó előadásának szerkesztett és bővített változata-, ám a szerző Szent Ágostonnal együtt vallja: “Azt azonban már előre is megmondom, hogy sem tehetségünk, sem időnk nincs ennek a nagy misztériumnak minden mélységét kifürkészni, de majd jobban megtanít titeket a Szentlélek, aki bennetek szól, még ha én nem is vagyok köztetek. Megtanít az, aki gondolataitokat vezérli, akit a szívetekbe fogadtatok, akinek templomává lettetek.”

A Szentségimádás

Varga László, a kaposvári Szent Imre templom plébánosa így ír a szentségimádásról: „Nemcsak önmagunk miatt megyünk szentségimádásra, nemcsak a Jézussal való találkozás ajándékáért, hanem másokért, a Test többi tagjáért is. Egy testnek vagyunk a tagjai, és minél jobban átjárja a tagokat Isten szeretete, annál inkább akarnak segíteni, szolgálni másokért és másoknak. Ezért a szentség- imádás szolgálat is. Ugyanazt tesszük, amit azok, akik az evangéliumi történetben leengedték a tetőn keresztül Jézus elé béna társukat. Mi is közben- járunk másokért, csendben odavisszük Jézus elé azokat akik szükséget szenvednek, vagy akiket a szívünkbe zártunk. Megvalljuk Istennek, hogy nem tudjuk megoldani az életüket, és még azt sem tudjuk, mire volna igazán szükségük. Nem tehetünk jobbat, mint az Ő szeretetébe helyezzük őket.” E sorokkal ajánljuk figyelmükbe a Szent Imre Öröksége Ifjúsági és Szociális Alapítvány legújabb kiadványát.

A Szeretet új pünkösdje

Varga László a kaposvári Szent Imre templom plébánosának ötödik lelkigyakorlatos könyvéről így ír Kránitz Mihály teológiai tanár: Személyes életünk nagy kérdéseit nem kerülhetjük ki. Ezekre szeretne választ adni László atya újabb könyve, mely az Eucharisztia évében jelenik meg és ezzel a keresőknek, az éhezőknek, a lélekben szegényeknek, az igazságot szomjúhozóknak alkalmas lelki táplálékkal szolgál.
(…) Kereszténységünkben hányszor előfordul, hogy nem hagyjuk kibontakozni a Lélek erejét. Inkább menekülünk még a magunkkal való találkozástól is. Ne másokat hibáztassunk, önmagunkon kérjük számon életünk hiányosságait! (…) A nagy emberi és lelki tapasztalatokkal megírt könyv bepillantást ad az Isteni Titokba és életünk titkába is, annak növekedésébe Az elmélkedések íróját huszonöt éve ismerem, és mintegy tanúskodom mellette, hogy amit írt, igaz és azért írta le – János evangelista szavaival élve-, “hogy ti is higgyetek és, hogy a hit által életetek legyen Krisztusban”.

A szellemi harc

Balás Béla megyés püspök így ajánlja Varga Lászlónak, a kaposvári Szent Imre templom plébánosának negyedik lelkigyakorlatos kötetét, A szellemi harcot: Mihelyt megszülettünk, máris “harcba” keveredünk. Az újszülöttnek éppen életjele az első sírás ami később sem apad el, csak az oka változik. Jézusnak is “elérkezett az órája”, ami már a Lélek szabadságharca volt a Sötétség ellen. A Biblia minden vigasztalás mellett nem hallgatja el, hogy a világ végéig hátramaradó idő sem ígérkezik unalmasnak, ránk vár a Hűség harca. Erről szól e remek könyvecske, úgy is, mint “hadfelszerelés”, úgy is mint „mozgósítás”.

A halál tehetetlen

A halál tehetetlen -így Varga Lászlónak, a kaposvári Szent Imre templom plébánosának harmadik lelkigyakorlatos könyve az élet diadalát hirdeti nekünk. Valósággá igyekszik tenni Jézus feltámadásának örömhírét, a hit krízisében nyújtva segítséget számunkra. Ennek a krízisnek az áldozatai főként a testi-lelki betegek. Hozzájuk kell hajolni, hogy sírkamráikból felsegítve Krisztus világosságára juthassanak. Új távlatokat nyit hitünk megéléséhez úgy, hogy a halál már nem a sokunk által rettegett ellenség. Mi élhetünk Isten örök jelenlétében!

Dr. Jávor Ferencné

A rohanástól a lélek nyugalmáig

Varga Lászlónak, a kaposvári Szent Imre templom plébánosának könyvét olvasva újra átélhetjük, milyen pontosan fordítja le régi és modern szentek meggyőződését mai hallgatójának nyelvére, biztosan választva meg minden kereszteződésben – ahol eltévedhetne – a helyes irányt. Az a mód ahogyan Cassianus vagy éppen Kis Szent Teréz nyomán haladva egy sebész precizitásával tárja fel legbensőbb életünk törékenységét, fájdalmas titkait, miközben egyetlen pillanatra sem marad kívül- álló szemlélője annak, amit lát, újra és újra arra késztet bennünket, hogy nézzünk szembe életünk igazi valóságával, azzal a szeretettel és reménnyel, melyet maga Isten helyezett el bennünk. László atya lelkigyakorlatos könyve a leglényegesebbre irányítja figyelmünket, arra, amiből ő is mindennap táplálkozik – az imádságra -. Bátorságot önt belénk, hogy üres kézzel merjünk odaállni Jézus elé.

Nádai Fidél bencés

A főparancs

Varga Lászlónak, a kaposvári Szent Imre templom plébánosának könyve kalandra hív bennünket.A megtérés kalandjára, hogy kiszabadítson bennünket a teljesítménykényszer lélekölő taposómalmából, hogy sokszor komor, merev Isten-képünkkel szemben a valódi Isten hihetetlen szabadságával és dinamizmusával találkozunk.

Irgalom

Valakinek mondtam: Az idei lelkigyakorlat a csúcs! A következő évben előző mondatomat visszavontam, mert az idei a csúcs! Ez évről évre így megy…
Akinek ezt mondtam, azt válaszolta, „Ő is hasonlóképpen gondolja. Minden évben mélyebbre vezet az erdőbe.” Ami nem egyre sötétebb, hanem egyre több titkot mutat meg.
Így vagyok Püspök atya könyveivel -egyre magasabb csúcsokra vezet- vagy másképpen fogalmazva- egyre mélyebbre vezet az erdőbe- ahol csodálatos titkokat talál az ember.
Titkokat, amik végig a szemünk előtt voltak… Titkokat, amik végső soron maguktól érthetődnek Jézus Krisztus kereszthalálának fényében… A mostani pedig ez: Isten maga az Irgalom! Erre az örömhírre figyelmeztet minket a Püspök atya, aki az irgalom gyakorlását nem valami trendként alkalmazza kampányszerűen, hanem úgy tekint rá, mint a folyton megújuló egyház egyik legfontosabb alapkövére.
Mondanivalója olyan friss és üde nézőpontból közelíti meg az irgalom témáját, amilyennel eddig még nem nagyon találkozhattunk… Nem hiszem, hogy lenne olyan ember, aki ne találna benne egy-egy olyan új és mély gondolatot, amit a szívében forgatva ne késztetné nagy tettekre. Minden lapon tetten érhető a Szentlélek.
Aki ismeri Őt, annak felesleges is lenne bizonygatnom, hogy minden leírt szó valóra is váltható, megélhető, hisz a Püspök Úr szavainál mindig csak a tettei voltak beszédesebbek.
Akik viszont most találkoznak vele először, fiatalos lendületével, mély gondolataival és hegyeket mozgató hitével, azokat óvatosságra intem! Mert ha túllapoznak az ajánláson és nyitott szívvel olvassák a sorokat, könnyen magával ragadhatja őket a Szentlélek. Olyan helyeken és olyan emberek között találhatják később magukat, amikre és akikre álmukba se mertek volna gondolni. A „tanulékony szív” az irgalmas szeretet útján tud a legjobban kiteljesedni.
Szeretettel gratulálok és mindenkinek ajánlom lelki olvasmánynak.

Somos László

Az alábbi könyvek megrendelhetők a www.ateeleted.com email címen.

Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés