„Igazságban szeretni” – megjelent Varga László megyéspüspök legújabb lelkigyakorlatos kötete

A kötetet Gyulay Endre nyugalmazott püspök ajánlja figyelmünkbe.

img 001

Vedd és olvasd.

Az író Laci atya. Püspök, ő tudja, hogy aki nagyobb akar lenni legyen mindenki szolgája. Ifjúság köréje gyűlik, nem beszél, hanem tanúságot tesz a hitéről. Tudósok közé hívják előadást tartani. Megy, és a Tudás Forrásából szól hozzá a gazdasági, a társadalmi kérdésekhez.

Nem az izmusokat dicséri vagy ítéli el, hanem megmutatja az Igazság forrásának, a Teremtőnek „üzenetét.” A búza és konkoly együtt növekszik, nem kiirtani kell, hanem a Teremtő Isten szerető ajándékait felismerni, és munkálkodni, de csak az ő tervei szerint. Plébánosága idején éveken keresztül fogyatékos betegeket ápolt, mert ezt várta tőle a Mester. Ismeri a Bibliát, nemcsak az eszével, hanem a hitével. Ahol az ember azt hiszi, hogy jó úton jár, ő a szívével előhoz még egy idézetet, és igy mindent jobban kell értenünk és tennünk. Mindig emlegeti, hogy az oltáriszentségi Jézussal naponta egy órát beszélget. Itt érti meg Őt, és kap eligazítást életére, tanítására. Lelkisége már a szegedi papnevelő intézeti növendék korában formálódott, s Jézusra hallgatva fejlődött, s lett alkalmas szolgája Mesterének. Mint akkori spirituális, talán egy téglányit letehettem az alapokba.

Öt része van e könyvnek. De összefoglalva egy hosszú mondat: IGAZI ISTENKÉPÜNK ISTENE A VÉGTELEN SZERETET, és nekünk bizalommal és az égő tüzes szeretettel kell Őt szeretnünk.

Részleteiben kell elmélyednünk, nyitott szívvel, értelemmel és hittel kell olvasnunk, lelkileg alakulnunk, megköszönve a fényt.

A jó boltos fogpiszkálóra tűz egy falatnyi kóstolót, és általa kínálja vételre és fogyasztásra az árut. Íme az áru, fogyasszák életük jobbítására.

1, Félelmünk: a bűntől, magánytól, jövőnktől, büntetéstől stb. Miért? Milyen az istenképünk? Büntető nagyúr? Ajándékozó nagyúr, aki ajándékkal halmoz el?  De a szenvedés, a napi bajok… Lehet benne bízni? Igen, de Életünk Ura legyen! Jézus engedelmes, példát ad a születéstől a keresztig. Az apostolok bizalma a keresztnél elfogy. Mást vártak, a feltámadás hozza rendbe bizalmukat. Félelmünket eloszlathatja: az irgalom, a gondviselés, Isten szeretete. Az ima segít szabaddá lenni, ha elmarad, megnövekszik az önzés, s vele a félelem. Milyen az én istenképem?

2, Szemléletváltozás szükséges életünkben. A prédikáció, az ima és a többi csak eszköz. Az Ige testé lett, és közöttünk lakozik. Hisszük, hogy az Eucharisztiában jelen van. Íme, hitünk szent titka. Isten és ember. Titokzatos Teste az Egyház. Minden tagja Jézus. A szentek? Nemcsak. A bűnösök is, a papok, a püspökök, az eretnekek… Igen. Felismerni Őt! Konkoly is nő a búzával az aratásig, együtt. Nem kell kitépdesni. Felismerem-e? Szeretem-e az Egyház Krisztus tagjaiban Krisztust?

3, Igazság a szeretetben. Globális erkölcs. Mindent szabad, nincs örök igazság. Magam választom meg nememet, a házasságtörés nem bűn, szeretet. Hazugság az egész világ. Önzés irányít. Szabadság, magam szabom meg a szeretetem tárgyát, módját.

Két mise közt, mutat egy élet „misét”. Rendezi az igazsággal szabályozott szeretethez a megvalósítás útját. A mai világban élő ember sem csaphatja be magát az Igazság nélküli szeretet boldogságával.

4, Anyagimádó, Istent semmibe vevő világban spiritualitás? Mi is az? Ima, mise, tökéletességre törekvés? Nem, istenkeresés, Isten-szeretetünk. Ösztönök világa Valaki vagyok, gazdag vagyok, ÉN vagyok. Az erosz is. Nincs törvény, szerelem van. Az istenkeresés Isten szeretetbe teljesedik és e tüzes szeretet kész a vértanúságig is nőni.

5, Megmaradni a spiritualitásban, azaz megmaradni egy életen át a megtéréstől a helyes istenképen át az Isten jelenlétében élésig. Isten szeret engem, és én Őt. A személyes hit és az élet összekapcsolása. A csodálkozás, a mindenre választ adni helyett felfedezni az igazság másik oldalát, elfogadni a másként látót és szeretni is. Elfogadni, hogy Isten szólt: teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. (Teremtés 1,26).

Gyulay Endre ny. püspök

***

A kiadvány megrendelhető a www.teeleted.com honlapon, az alábbi linken: 

https://ateeleted.com/termek/varga-laszlo-igazsagban-szeretni/

 
Read 197 times
Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés