EGYH-ESZK-23-0018

A Kaposvári Egyházmegye 8.223.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az EGYH-ESZK-23-0018 azonosítószámú projekt keretében. A támogatás révén 3 db új személygépkocsi beszerzésére nyílt lehetőségünk.

EGYH-EOR-22-0051

Megítélt támogatás: 2.024.018,-Ft

A Zamárdi Kisboldogasszony templom tetőzetében a 2022. január végi rendkívüli időjárási esemény súlyos károkat okozott. Jelen pályázat keretein belül elkészültek a tetőfedés javítási munkái. Megtörtént annak során a teljes gerincfedés bontása, valamint újra fedése a szabvány szerint, zárócserép sorral, rögzített gerinccseréppel, léccserével együtt.  Mintegy húsz helyen pótolták a hiányzó fedő elemeket, egyenként 0,2-0,8 négyzetméternyi fedés bontásával és szintén léccserével együtt. A nyugati oromfalhoz kapcsolódó, az időjárási esemény következtében kimozdult bádog falszegély felújítása, helyreigazítása is megtörtént.

E felújítással a templom megnyugtató funkcionális használata biztosítottá vált, ezzel hozzájárult a jövőben a  hitélet további erősítéséhez.

ÉZFF/27/2022-ITM_SZERZ

Elnyert támogatás: 15.000.000,-Ft

Jelen beruházás keretében, az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak köszönhetően egy Volkswagen E-UP elektromos személygépkocsit vásároltunk. E beruházás azért vált szükségessé, mert számos olyan oktatási és karitatív feladatot végzünk, amelyek kapcsán szükséges személyek és segélycsomagok rövidtávú ugyanakkor gyakori szállítása. A teljesen elektromos autóval történő közlekedés a vidékünk, városaink légszennyezettségének csökkentése miatt létfontosságú.

EMT-TE-B-A-21-0097

Kántornap - Orgonatúra 2022. október 22.

Egyházmegyénkben idén ősszel is megrendeztük karnagyaink, kántoraink szakmai napját, ezzel is erősítve kórusvezetői, egyházzenei elhivatottságukat az összetartozás jegyében. Az idei évben a kaposvári Nagyboldogasszony Székesegyházban tartottuk a találkozót, melynek időpontja 2022. október 22. napjára esett. Süveges István orgonaépítő mester, Herczeg Zoltán orgonaművész, illetve Hock Bertalan orgonaművész, valamint ismert kórusvezetők, egyházzenészek tartottak előadásokat.

Ezáltal egy olyan kulturális kincset tudhatunk magunkénak, ami személyiségünkbe beépülve erősíti az egység, az összetartozás érzését, a haza szeretetét, az egymás elfogadását, az embertársak felé tanúsított tiszteletet, megbecsülést. Tudatosságra, a környezet megóvására, értékeink megőrzésére vezeti rá az embereket.

Megítélt összeg: 1.000.000,-Ft

Program:

10.00 Találkozás a székesegyház előtt, orgonatúra kívül és belül

12.30 Ebéd, kerekasztal beszélgetés

13.30-16.00 Egyéni gyakorlási lehetőségEGYH-ESZK-22-0006

A Kaposvári Egyházmegye 8.223.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az EGYH-ESZK-22-0006 azonosítószámú projekt keretében. A támogatás révén 3 db új személygépkocsi beszerzésére nyílt lehetőségünk.

EGYH-ESZK-21-0006

A Kaposvári Egyházmegye 8.223.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az EGYH-ESZK-21-0006 azonosítószámú projekt keretében. A támogatás révén 3 db új személygépkocsi beszerzésére nyílt lehetőségünk.

EGYH-EOR-20-P-0027

A Kaposvári Egyházmegye 2.100.000.000,- Ft vissza nem terítendő támogatásban részesült, az EGYH-EOR-20-P-0027 azonosító számú projekt keretében, "Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások - 2020 évi ütem" címen. Jelen beruházás keretében megújult a Kaposvári Székesegyház és annak környezete, illetve a Szent Fausztina Irgalmasság Háza.

EGYH-EOR-20-P-0123

A Kaposvári Egyházmegye 200.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az EGYH-EOR-20-P-0123 azonosító számú projekt keretében, a „Szóládi, kötcsei, nagycsepelyi és teleki katolikus templomok felújítása” címen. Jelen beruházás keretében ezen templomok felújításai hozzájárultak a hitélet erősítéséhez e négy településen.

EGYH-EKF-20-P-0008

A Kaposvári Egyházmegye 412.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az EGYH-EKF-20-P-0008 azonosító számú projekt keretében, a „Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programja - 2020. évi ütem” címen. Jelen beruházás keretében Kaposváron egy új óvoda került megépítésre, a teljes beruházás 2021-ben fejeződött be.

EGYH-TAB-20-P-0006

A Kaposvári Egyházmegye 5.200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az EGYH-TAB-20-P-0006 azonosítószámú projekt keretében, a „2020 évi egyházi táborok és közösségi célú projektek támogatása” címen. Jelen támogatói okirat alapján 11 darab projekt valósult meg. A plébániák maguk valósították meg tevékenységeiket. A projektek túlnyomó részt rendezvényekből, közösségi programokból álltak. A plébániák, táborokat, rendezvényeket, lelki napokat, szabadidős tevékenységeket valósítottak meg.

EGYH-KCP-20-P-0028

A Kaposvári Egyházmegye 5.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az EGYH-KCP-20-P-0028 azonosítószámú projekt keretében, „Márton Áron püspök urat ábrázoló szobor létrehozásának a támogatása” támogatási cél megvalósítása érdekében. E projekt keretében a somogyi megyeszékhely a most megújuló székesegyház szomszédságában egy nagyszerű szoborral gazdagodott a helybéliek legnagyobb megelégedésére.

EGYH-ESZK-19-0006

A Kaposvári Egyházmegye 6.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az EGYH-ESZK-19-0006 azonosítószámú projekt keretében. A támogatás révén 3 db új személygépkocsi beszerzésére nyílt lehetőségünk.

EGYH-KCP-18-P-0129

A Kaposvári Egyházmegye 35.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az EGYH-KCP-18-P-0129 azonosító számú projekt keretében.

Jelen beruházás keretében a Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Tabon újult meg. A barátságos, a szabványos és vonzó intézmény működéséhez elengedhetetlenül fontosak a jelen forrásból megvalósított beruházások: az elavult előtető cseréje, a régi udvari játékok és tartozékainak cseréje szabványosra, az egyik gyermek vizesblokk teljes felújítása, padlásfödém hőszigetelése, a világítás korszerűsítése, a régi bútorok cseréje korszerűbbre.

EGYH-KCP-18-P-0163

A Kaposvári Egyházmegye 100.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az EGYH-KCP-18-P-0163 azonosító számú projekt keretében, a „A Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programja célú támogatása” címen. Jelen beruházás keretében Kaposváron egy új óvoda kerül megépítésre, a teljes beruházás várhatóan 2021-ben fejeződik be.

EGYH-ESZK-18-0007

A Kaposvári Egyházmegye 8.912.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az „Egyházi személyek eszközellátásának támogatása” egyházi előirányzat terhére. Az EGYH-ESZK-18-0007 azonosítószámú projekt támogatásának célja az egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének segítése volt. A támogatás 50%-os intenzitással adott lehetőséget autóvásárlásra, mely révén 6 db új személygépkocsi beszerzésére nyílt lehetőségünk. 

EGYH-KCP-18-P-0129

A Kaposvári Egyházmegye 35.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az EGYH-KCP-17-P-0129 azonosítószámú projekt a Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programja keretében valósult meg. A beruházás a tabi Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvada felújítását, és eszközellátását célozta meg.

EGYH-KCP-18-P-0061

A Kaposvári Egyházmegye 292.654.792,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az EGYH-KCP-18-P-0061 azonosítószámú projekt keretében. Jelen Támogatói okirat alapján 37 darab projekt valósult meg. A plébániák maguk valósították meg tevékenységeiket. A beruházások túlnyomó részt építési, kivitelezési beruházásokból álltak. Plébániák és templomok újultak meg, restaurálásra kerültek képek és bútorok. Néhány projekt keretében programok, szabadidős tevékenységek valósultak meg.

EGYH-KCP-18-P-0090

A fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknál lelkészi, illetve lelkigondozói szolgálatot végzők számára a (felsőfokú) végzettségüknek megfelelő összegű állami juttatás biztosítása.

EGYH-ESZK-17-0007

A Kaposvári Egyházmegye 8.913.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az „Egyházi személyek eszközellátásának támogatása” egyházi előirányzat terhére. Az EGYH-ESZK-17-0007 azonosítószámú projekt támogatásának célja az egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének segítése volt. A támogatás 50%-os intenzitással adott lehetőséget autóvásárlásra, mely révén 5 db új személygépkocsi beszerzésére nyílt lehetőségünk.

EGYH-KCP-17-P-0159

A Kaposvári Egyházmegye 25.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az EGYH-KCP-17-P-0159 azonosítószámú projekt támogatásának célja az egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének segítését célozta meg. A beruházás keretében a Zalakomári templom külső homlokzata került felújításra, és a tető cseréje valósult meg.

EGYH-KCP-16-P-0102

Támogatási összeg: 3.446.500.000 Ft. Jelen Támogatói okirat alapján 34 darab projekt valósult meg. A Kaposvári Egyházmegye maga valósította meg tevékenységeit. A beruházások túlnyomó részt építési, kivitelezési beruházásokból állt. Plébániák és templomok újultak meg, restaurálásra kerültek képek és bútorok.

Az alábbi projektek valósultak meg:

- Porta Pacis Lelkigyakorlatos Ház felújítása és szolgálati lakás, Bárdudvarnok;

- Boldog Ceferino Személyi Plébánia közösségi házainak felújítása, Kaposfő;

- Balatonszárszói volt katolikus iskola közösségi célú átalakítása, Balatonszárszó;

- Táborfejlesztés, felújítás, Galambok;

- Somogytúri műemléktemplom teljes körű felújítása, Somogytúr;

- Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda felújítása, Tab;

- Sík Sándor Római Katolikus Általános Iskola, Zalaszabar;

- Andocsi búcsújáró hely felújítása, Andocs;

- Karádi műemléktemplom felújítása, Karád;

- Gamási templom felújítása, Gamás;

- Nagyboldogasszony Római Katolikus Iskolaközpont felújítása, Kaposvár;

- Segesdi műemlék ferences templom és búcsújáró hely felújítása, Segesd;

- Bárdudvarnok Evangelizációs Központ építése, Bárdudvarnok;

- Lártányi műemléktemplom külső-belső felújítása, Látrány;

- Zalakarosi plébánia épület építése, Zalakaros;

- Templomépület-karbantartás, Bolhó;

- Templomépület-karbantartás, Fonyód - Alsóbélatelep;

- Templomépület felújítása, Gölle;

- Plébániaépület felújítása, Kaposfő;

- Plébániaépület felújítása, Kaposfüred;

- Templomépület-karbantartás, Kaposvár - Donner;

- Templomépület-karbantartás, Kilimán

- Plébániaépület felújítása, Lad;

- Közösségi tér felújítása, Nagykanizsa - belváros;

- Plébániaépület felújítása, Somogyvár;

- Templomépület-karbantartás, Szegerdő;

- Plébániaépület felújítása, Zákányfalu;

- Templomépület-karbantartás, Zala;

- Bárdudvarnoki templom külső-belső felújítása, Bárdudvarnok;

- Somogyhárságyi plébánia felújítása, Somogyhárságy;

- Porta Pacis Lelkigyakorlatos Ház Környezetének rendbe tétele, Bárdudvarnok;

- Napraforgó bölcsőde felújítása, Kaposvár;

- Közbeszerzési tevékenység;

- Projektmenedzsment tevékenység.

EGYH-KCP-15-P-0154

A Kaposvári Egyházmegye 400.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az EGYH-KCP-15-P-0154 azonosító számú projekt egyházi közösségi célú programjainak és beruházásainak támogatása keretén belül valósult meg. A beruházás keretében megújult a Kaposvári Szent Margit - Szent József templom és a kaposvári Szent Imre templom belső felülete, valamint a Zselic Katolikus Idősek Otthona eszközellátása.


Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés